Put to light!

Put to light!

15-07-2013
System służący kompletacji osprzętu skrzydeł okiennych działa w Dovista Polska. Został w całości zapojektowany i wykonany przez PROWIG.
System "put to light" pozwala na uniknięcie błędów montażu okien. Polega on na komunikacji bazy danych podzespołów z linią produkcyjną i automatycznym doborze właściwych elementów do montażu skrzydeł okiennych. 
Cały proces ma zadanie usprawnić proces doboru akceriów, wyeliminiwać błąd ludzki z procesu produkcji oraz tym samym skrócenie czasu wyprodukowania skrzydła, zwiększenie wydajności i ograniczenie ilości reklamacji.